RubyGems.org

activeadmin

0.6.0

The administration framework for Ruby on Rails.

installgem install activeadmin -v 0.6.0
Authors

Greg Bell

1,036,580 total downloads 193,103 for this version
Owners

7963372d1017675cbf3407e2935e9d7725a07538df2545604409a6216b4a3bc8140e42a7ba0209d3d277605610b008bf

Licenses

MIT

Gemfile
gem 'activeadmin', '~> 0.6.0'
Versions
  1. 0.6.3 January 30, 2014 (312 KB)
  2. 0.6.2 October 21, 2013 (309 KB)
  3. 0.6.1 September 24, 2013 (312 KB)
  4. 0.6.0 April 4, 2013 (304 KB)
  5. 0.5.1 December 6, 2012 (282 KB)
Show all versions (23 total)