RubyGems.org

backupgem

0.0.11

Beginning-to-end solution for backups and rotation.

installgem install backupgem
Authors

Nate Murray

18,427 total downloads 3,105 for this version
Owners

0d48c5f37e2cac9cf215897f79c5e831E14633fe004ce897045cfbdea278c1a7

Gemfile
gem 'backupgem', '~> 0.0.11'
Versions
  1. 0.0.11 August 7, 2007 (39.5 KB)
  2. 0.0.9 August 6, 2007 (26.5 KB)
  3. 0.0.8 August 3, 2007 (588 KB)
  4. 0.0.7 January 30, 2007 (37.5 KB)
  5. 0.0.6 January 29, 2007 (37 KB)
Show all versions (9 total)