RubyGems.org

defender

2.0.3

ActiveModel plugin for Defensio.

installgem install defender
Authors

Henrik Hodne

24,401 total downloads 2,116 for this version
Owners

D036be96167a38393d657c66a25ec85c

Gemfile
gem 'defender', '~> 2.0.3'
Versions
  1. 2.0.3 March 26, 2012 (7.5 KB)
  2. 2.0.2 September 1, 2011 (7 KB)
  3. 2.0.1 July 1, 2011 (7 KB)
  4. 2.0.0 January 19, 2011 (12.5 KB)
  5. 2.0.0beta1 December 20, 2010 (12.5 KB)
Show all versions (13 total)
Development Dependencies
  1. bundler >= 0
  2. rake >= 0