RubyGems.org

gemline

0.4.1

Grab the latest Gemfile 'gem' line for a specific Ruby gem

installgem install gemline
Authors

Joseph Alba

12,358 total downloads 426 for this version
Owners

C5770a104de52c31dd87775247c2d7d3

Licenses

MIT

Gemfile
gem 'gemline', '~> 0.4.1'
Versions
  1. 0.4.1 December 10, 2013 (9 KB)
  2. 0.4.0 November 6, 2013 (9 KB)
  3. 0.3.2 April 1, 2013 (7.5 KB)
  4. 0.3.1 April 1, 2013 (7.5 KB)
  5. 0.3.0 March 27, 2013 (8.5 KB)
Show all versions (15 total)