RubyGems.org

Meta gem for Ruby on Google App Engine.

installgem install google-appengine
Authors

Ryan Brown, John Woodell

46,496 total downloads 4,503 for this version
Owners

0439edc42c4508d9c2b8a037a546751fA897bd26ef8b1adbc135f3d5a139c9c5

Gemfile
gem 'google-appengine', '~> 0.0.21'
Versions
  1. 0.0.21 March 30, 2011 (4 KB)
  2. 0.0.20 February 11, 2011 (4 KB)
  3. 0.0.19 December 3, 2010 (4 KB)
  4. 0.0.18 October 14, 2010 (4 KB)
  5. 0.0.17 September 3, 2010 (4 KB)
Show all versions (23 total)