RubyGems.org

jakal

0.2.0

Jakal is a Ruby library for tagging keywords from web pages.

installgem install jakal -v 0.2.0
Authors

sshingler

29,287 total downloads 1,098 for this version
Owners

1cb5d53d5bbf3e3afa7960ef55c240e4

Gemfile
gem 'jakal', '~> 0.2.0'
Versions
  1. 0.2.1 June 2, 2011 (22.5 KB)
  2. 0.2.0 May 28, 2011 (22.5 KB)
  3. 0.1.96 April 13, 2010 (22.5 KB)
  4. 0.1.95 April 12, 2010 (22 KB)
  5. 0.1.94 April 12, 2010 (22.5 KB)
Show all versions (21 total)