RubyGems.org

jbuilder

2.1.3

Create JSON structures via a Builder-style DSL

installgem install jbuilder -v 2.1.3
Authors

David Heinemeier Hansson, Pavel Pravosud

4,736,029 total downloads 480,080 for this version
Owners

Ed9635566b34ade32274f510f0f9a6d2Df08a0889bad0229c372f702976a3da6

Licenses

MIT

Gemfile
gem 'jbuilder', '~> 2.1.3'
Versions
  1. 2.2.4 October 25, 2014 (22 KB)
  2. 2.2.3 October 18, 2014 (22 KB)
  3. 2.2.2 October 8, 2014 (21.5 KB)
  4. 2.2.1 October 7, 2014 (21.5 KB)
  5. 2.2.0 October 6, 2014 (21.5 KB)
Show all versions (48 total)
Ruby Dependency
  1. >= 1.9.3