RubyGems.org

jruby-stemmer

0.0.1-java

Native java implementation of a string stemming algorithm. JRuby replacement for `fast-stemmer` gem under MRI.

installgem install jruby-stemmer
Authors

Caius Durling

1,406 total downloads 1,406 for this version
Owners

5f01846708cd8d474cae677fb20c786e

Gemfile
gem 'jruby-stemmer', '~> 0.0.1'
Versions
  1. 0.0.1 May 1, 2013 java (13.5 KB)
Development Dependencies
  1. rake-compiler >= 0
  2. rspec >= 0