RubyGems.org

libxml-ruby

0.5.4

LibXML-Ruby provides bindings to the GNU LibXML2 library.

installgem install libxml-ruby -v 0.5.4
Authors

Dan Janwoski <danj at 3skel.com>

2,446,763 total downloads 1,842 for this version
Owners

F29327647a9cff5c69618bae420792eaE1a18a673997716458f062f2d8028e5eCe3c6cd314b68e1fdb6a9cf429b4dc9dFf880f3622a3ecd57d5e8d8721e4ef35195863f1dfa58036c1f6ff104a356a98Bb6ecee0238ef2461bef3416722b35c59021945a448cc814eae723336ce49cf3A6de27c68c71df366f56a5338e2d898308eb285fc24c487c7838a6164b845364

Gemfile
gem 'libxml-ruby', '~> 0.5.4'
Versions
  1. 2.7.0 August 3, 2013 (264 KB)
  2. 2.7.0 August 3, 2013 x86-mingw32 (8.82 MB)
  3. 2.6.0 February 16, 2013 x86-mingw32 (8.82 MB)
  4. 2.6.0 February 16, 2013 (263 KB)
  5. 2.5.0 January 27, 2013 (264 KB)
Show all versions (99 total)