RubyGems.org

mack-markaby

0.8.3

Markaby Rendering Engine for Mack Framework

installgem install mack-markaby -v 0.8.3
Authors

Darsono Sutedja

24,204 total downloads 1,401 for this version
Owners

C6f2229ca2c8dcf0176f036508ec2c3b

Gemfile
gem 'mack-markaby', '~> 0.8.3'
Versions
  1. 0.8.3.1 January 27, 2009 (10.5 KB)
  2. 0.8.3 January 18, 2009 (10.5 KB)
  3. 0.8.2 November 30, 2008 (10.5 KB)
  4. 0.8.1 October 26, 2008 (4 KB)
  5. 0.8.0.101 October 11, 2008 (4 KB)
Show all versions (17 total)