RubyGems.org

ogler

0.0.3

Uploader for glance which uses the ogle library to be completely standalone

installgem install ogler
Authors

Kevin Bringard

3,098 total downloads 1,101 for this version
Owners

Ebc09b594e5d56a889457af88acc947d

Gemfile
gem 'ogler', '~> 0.0.3'
Versions
  1. 0.0.3 August 12, 2011 (7 KB)
  2. 0.0.2 August 12, 2011 (7 KB)
  3. 0.0.1 August 12, 2011 (7 KB)
Runtime Dependencies
  1. ogle ~> 0.2.8