RubyGems.org

panoptimon

0.4.5

The All-Seeing System Monitor Daemon

installgem install panoptimon
Authors

Eric Wilhelm

4,622 total downloads 484 for this version
Owners

A05e76be5509143873ab4ee52eb54f7553699b97c9941cd9c69ed66d8dc9f94c5472f4fc15d084e717931d8f6a834f59

Licenses

bsd

Gemfile
gem 'panoptimon', '~> 0.4.5'
Versions
  1. 0.4.5 October 2, 2013 (47.5 KB)
  2. 0.4.4 September 3, 2013 (47.5 KB)
  3. 0.4.2 August 15, 2013 (47.5 KB)
  4. 0.4.1 August 12, 2013 (47.5 KB)
  5. 0.4.0 August 7, 2013 (47 KB)
Show all versions (9 total)