RubyGems.org

raspell

1.2

An interface binding for the Aspell spelling checker.

installgem install raspell -v 1.2
82,560 total downloads 8,759 for this version
Owners

C14d59affdf66fae5a925ee7df2de11a74c036cfbef785b139d06ccad4687b44F8634aca904bc63cb047cb1bd93bdc74A05834e9b5954947eb0ba3b570c47d5e13e27f45750b6b33b86b64bee3062e78

Gemfile
gem 'raspell', '~> 1.2'
Versions
  1. 1.3 December 3, 2011 (21.5 KB)
  2. 1.2.2 August 26, 2011 (21.5 KB)
  3. 1.2 January 30, 2011 (22 KB)
  4. 1.1 August 12, 2007 (18.5 KB)
  5. 1.0 August 3, 2007 (17.5 KB)
Show all versions (6 total)