RubyGems.org

Enhancements for sprockets including templating support with ejs.

installgem install sprockets-foo
Authors

Ben Curren

7,765 total downloads 4,368 for this version
Owners

230180c2b2de7c3e1768caa8b43e9c3c

Gemfile
gem 'sprockets-foo', '~> 0.0.4'
Versions
  1. 0.0.4 September 27, 2010 (14.5 KB)
  2. 0.0.3 September 27, 2010 (14.5 KB)
  3. 0.0.2 September 27, 2010 (14.5 KB)
  4. 0.0.1 September 27, 2010 (7 KB)
Runtime Dependencies
  1. ejs-rcompiler >= 0.1.2