RubyGems.org

Ad, Soyad, TCKimlikNo ve DogumYili ile Dogrulama Yapar

installgem install tckimlikdogrulama -v 0.2.1
Authors

Murat GUZEL

21,425 total downloads 850 for this version
Owners

Aa421ba122e38b7eabc4f531a9c67f7f

Gemfile
gem 'tckimlikdogrulama', '~> 0.2.1'
Versions
  1. 0.2.5 March 12, 2012 (4.5 KB)
  2. 0.2.4 March 12, 2012 (4.5 KB)
  3. 0.2.3 March 12, 2012 (4 KB)
  4. 0.2.2 March 12, 2012 (4 KB)
  5. 0.2.1 March 12, 2012 (4.5 KB)
Show all versions (25 total)