RubyGems.org

Ad, Soyad, TCKimlikNo ve DogumYili ile Dogrulama Yapar

installgem install tckimlikdogrulama -v 0.2.1
Authors

Murat GUZEL

21,457 total downloads 851 for this version
Owners

Aa421ba122e38b7eabc4f531a9c67f7f

Gemfile
gem 'tckimlikdogrulama', '~> 0.2.1'
Versions
  1. 0.2.5 March 12, 2012 (4.5 KB)
  2. 0.2.4 March 12, 2012 (4.5 KB)
  3. 0.2.3 March 12, 2012 (4 KB)
  4. 0.2.2 March 12, 2012 (4 KB)
  5. 0.2.1 March 12, 2012 (4.5 KB)
Show all versions (25 total)