RubyGems.org

uglifier

2.1.0

Ruby wrapper for UglifyJS JavaScript compressor

installgem install uglifier -v 2.1.0
Authors

Ville Lautanala

14,417,978 total downloads 163,800 for this version
Owners

Cdaf168b08724b3b148903013d07d233

Licenses

MIT

Gemfile
gem 'uglifier', '~> 2.1.0'
Versions
  1. 2.5.0 March 15, 2014 (75 KB)
  2. 2.4.0 December 19, 2013 (74 KB)
  3. 2.3.3 December 12, 2013 (74 KB)
  4. 2.3.2 December 1, 2013 (74 KB)
  5. 2.3.1 November 8, 2013 (73.5 KB)
Show all versions (38 total)