RubyGems.org

umlaut

3.0.1

For Libraries, a just-in-time last-mile service aggregator, taking OpenURL input

installgem install umlaut -v 3.0.1
Authors

Jonathan Rochkind, et al

13,610 total downloads 717 for this version
Owners

B68b895b6802cd5d7a8a585dc94fa9466a13e655e637138f8d571cec3f9cea76

Gemfile
gem 'umlaut', '~> 3.0.1'
Versions
  1. 3.3.1 September 16, 2014 (857 KB)
  2. 3.3.0 June 30, 2014 (856 KB)
  3. 3.2.0 February 11, 2014 (1000 KB)
  4. 3.1.1 October 14, 2013 (1000 KB)
  5. 3.1.0 June 17, 2013 (1.87 MB)
Show all versions (39 total)