RubyGems.org

webfx

0.0.8

Minimal, RESTful, json, sinatra-inspired framework.

installgem install webfx
6,636 total downloads 1,159 for this version
Owners

C188f080b49077a1fdff747ab841d5f9

Gemfile
gem 'webfx', '~> 0.0.8'
Versions
  1. 0.0.8 February 2, 2011 (4 KB)
  2. 0.0.7 January 8, 2011 (4.5 KB)
  3. 0.0.6 January 6, 2011 (4.5 KB)
  4. 0.0.5 December 30, 2010 (4 KB)
  5. 0.0.4 December 30, 2010 (4 KB)
Show all versions (8 total)