RubyGems.org

WebSocket protocol handler with pluggable I/O

installgem install websocket-driver -v 0.3.0
Authors

James Coglan

832,497 total downloads 165,718 for this version
Owners

81eec7f220df03d5b8cadf106a2c14c5

Gemfile
gem 'websocket-driver', '~> 0.3.0'
Versions
  1. 0.3.4 July 6, 2014 (19 KB)
  2. 0.3.4 July 6, 2014 java (21 KB)
  3. 0.3.3 April 24, 2014 java (21 KB)
  4. 0.3.3 April 24, 2014 (18.5 KB)
  5. 0.3.2 December 29, 2013 (18 KB)
Show all versions (20 total)