RubyGems Navigation menu

DrQueueRubyBindings 0.2

Ruby extension library providing an API to DrQueue

版本列表:

  1. 0.4.2 - April 25, 2011 (19.0 KB)
  2. 0.4.1 - September 29, 2010 (19.0 KB)
  3. 0.3 - May 14, 2010 (19.0 KB)
  4. 0.2 - January 02, 2010 (18.5 KB)
  5. 0.1 - July 25, 2009 (18.5 KB)
显示所有 (6 个版本)

所有者:

作者:

  • Andreas Schroeder

SHA 256 checksum:

e3cecb00b6f6ffd6079009a4753fbfdbc814865f80eba14eac9e11b710549f7f

下载总次数 14,602

这个版本 2,746

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: