RubyGems Navigation menu

Remarkably 0.1.0

Remarkably is a very tiny Markaby-like XML builder

版本列表:

  1. 0.6.1 - January 20, 2011 (10.5 KB)
  2. 0.6.0 - January 20, 2011 (10.5 KB)
  3. 0.5.2 - July 25, 2009 (4.0 KB)
  4. 0.5.1 - July 25, 2009 (4.0 KB)
  5. 0.5.0 - July 25, 2009 (4.0 KB)
  6. 0.1.0 - July 25, 2009 (3.5 KB)
显示所有 (10 个版本)

所有者:

作者:

  • Clive Crous

SHA 256 checksum:

b783574e041514e72c8df5bafc6b46bb87bb36b23b9dd54f86bba00265a7a7d5

下载总次数 28,122

这个版本 2,240

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: