RubyGems Navigation menu

VanaTime 1.2.1

A library for converting realtime to vanadiel time

版本列表:

  1. 2.1.1 - July 25, 2009 (12.5 KB)
  2. 2.1.0 - July 25, 2009 (12.5 KB)
  3. 2.0.0 - July 25, 2009 (11.0 KB)
  4. 1.2.1 - July 25, 2009 (8.5 KB)
  5. 1.2.0 - July 25, 2009 (8.5 KB)
显示所有 (7 个版本)

所有者:

作者:

  • Travis Tilley

SHA 256 checksum:

1b2cbb39131ad9896dbe0d168535dc24ffb7d30eea057bb724d452f1d6d5c74b

下载总次数 15,475

这个版本 2,027

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: