RubyGems Navigation menu

activeadmin-mongoid-blog 0.3.1

Blog app on the top of activeadmin and mongoid, using redactor and select2 plugins.

版本列表:

  1. 0.3.9 - August 03, 2012 (13.0 KB)
  2. 0.3.8 - August 01, 2012 (12.5 KB)
  3. 0.3.7 - August 01, 2012 (12.5 KB)
  4. 0.3.6 - July 29, 2012 (11.5 KB)
  5. 0.3.5 - July 28, 2012 (11.5 KB)
  6. 0.3.1 - July 26, 2012 (9.0 KB)
显示所有 (10 个版本)

所有者:

作者:

  • Alex Kravets

SHA 256 checksum:

a43303196b0cb32e0946fbb6253abb809d84a1a8e68b6a8b2ae98494bf5c826a

下载总次数 67,395

这个版本 6,858

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: