RubyGems Navigation menu

acts_as_indexed 0.7.4

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.3 - April 17, 2013 (28.0 KB)
  2. 0.8.2 - January 27, 2013 (27.0 KB)
  3. 0.8.1 - December 21, 2012 (25.5 KB)
  4. 0.8.0 - December 20, 2012 (25.5 KB)
  5. 0.7.8 - March 14, 2012 (23.0 KB)
  6. 0.7.4 - October 13, 2011 (23.0 KB) 已废弃
显示所有 (20 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Douglas F Shearer

SHA 256 checksum:

971d408ceb7e1364664552d10588f9605bf3aa900b2793d8a5e8d200e74ed05c

下载总次数 647,103

这个版本 7

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: