RubyGems Navigation menu

ahoy 0.1.4

Serverless Messaging using DNSDS/mDNS, XMPP, and Ruby

版本列表:

  1. 0.1.4 - May 29, 2012 (9.0 KB)
  2. 0.1.3 - June 28, 2011 (9.0 KB)
  3. 0.1.2 - June 02, 2011 (9.0 KB)
  4. 0.1.1 - May 09, 2011 (9.0 KB)
  5. 0.1.0 - May 07, 2011 (9.0 KB)
显示所有 (7 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • Mat Sadler

SHA 256 checksum:

f9112bda6b456e2dca7dabff1d8ab3e9809bac72a843743584ef66c08a63c46c

下载总次数 25,657

这个版本 4,206

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: