RubyGems Navigation menu

amqp 0.7.5

Asynchronous AMQP 0.9.1 client for Ruby. Built on top of Eventmachine.

版本列表:

  1. 1.8.0 - January 02, 2018 (1.1 MB)
  2. 1.7.0 - February 02, 2017 (1.1 MB)
  3. 1.6.0 - April 04, 2016 (1.1 MB)
  4. 1.5.3 - April 04, 2016 (1.1 MB)
  5. 1.5.2 - April 04, 2016 (1.1 MB)
  6. 0.7.5 - August 31, 2011 (91.0 KB)
显示所有 (87 个版本)

所有者:

作者:

  • Aman Gupta, Jakub Stastny aka botanicus, Michael S. Klishin

SHA 256 checksum:

f48ba80065bf19455751bbc6d72e54d66f9b8c39b7d1cee5968c9ff3ba0df752

下载总次数 2,733,665

这个版本 21,592

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: