RubyGems Navigation menu

anycable 0.4.3

Polyglot replacement for ActionCable server

版本列表:

  1. 0.6.3 - March 26, 2019 (18.5 KB)
  2. 0.6.2 - March 15, 2019 (19.0 KB)
  3. 0.6.1 - January 06, 2019 (2.2 MB)
  4. 0.6.0 - November 15, 2018 (2.2 MB)
  5. 0.6.0.rc1 - November 12, 2018 (2.2 MB)
  6. 0.4.3 - February 18, 2017 (1.7 MB)
显示所有 (20 个版本)

作者:

  • palkan

所有者:

SHA 256 checksum:

12cfa16e0d4802ea68db33c3f9f061be562733ebd60459d29e958b4b7d6835b8

下载总次数 61,476

这个版本 724

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: