RubyGems Navigation menu

anycable 0.5.2

Polyglot replacement for ActionCable server

版本列表:

  1. 0.6.3 - March 26, 2019 (18.5 KB)
  2. 0.6.2 - March 15, 2019 (19.0 KB)
  3. 0.6.1 - January 06, 2019 (2.2 MB)
  4. 0.6.0 - November 15, 2018 (2.2 MB)
  5. 0.6.0.rc1 - November 12, 2018 (2.2 MB)
  6. 0.5.2 - September 06, 2018 (1.7 MB)
显示所有 (20 个版本)

所有者:

作者:

  • palkan

SHA 256 checksum:

9bb98299fdc3aa28875d6854d1be394fd5ee666558169bd8ecf931b63eeffd7c

下载总次数 91,505

这个版本 6,707

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: