RubyGems Navigation menu

asperalm 0.4.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.99 - May 04, 2021 (135.5 KB)
  2. 0.11.7 - November 27, 2020 (181.5 KB)
  3. 0.11.6 - November 20, 2020 (177.5 KB)
  4. 0.11.5 - November 16, 2020 (174.5 KB)
  5. 0.11.4 - October 16, 2020 (174.0 KB)
  6. 0.4.1 - September 12, 2017 (288.0 KB) 已废弃
显示所有 (173 个版本)

要求:

Aspera connect client installed for the user

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Laurent Martin

SHA 256 checksum:

624b71612bf889dbb4e354b7f9bbc7d8b4a9887e08d0d9d60d629e55c05e02bb

下载总次数 97,089

这个版本 141

许可:

IPL-1.0

需要的 Ruby 版本: ~> 2.0

相关链接: