RubyGems Navigation menu

atk 2.2.3-x86-mingw32

Ruby/ATK is a Ruby binding of ATK-1.0.x.

版本列表:

  1. 3.3.6 - March 21, 2019 (15.5 KB)
  2. 3.3.5 - March 09, 2019 (15.5 KB)
  3. 3.3.4 - March 09, 2019 (15.5 KB)
  4. 3.3.3 - March 09, 2019 (15.5 KB)
  5. 3.3.2 - February 02, 2019 (15.5 KB)
  6. 2.2.3 - October 26, 2014 x86-mingw32 (741.5 KB)
显示所有 (178 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • The Ruby-GNOME2 Project Team

SHA 256 checksum:

e2ca24df8cb5747d0c1e6be7cf89c664e47cb5aa4308eee2a1d35220d27f431c

下载总次数 443,785

这个版本 2,586

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

LGPLv2.1 or later

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.3

相关链接: