RubyGems Navigation menu

aws-cli 0.0.1.pre3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.0.1.pre4 - May 25, 2011 (5.5 KB)
  2. 0.0.1.pre3 - May 25, 2011 (5.5 KB) 已废弃
显示所有 (4 个版本)

作者:

  • Rick Fletcher

所有者:

08644701f4bb97fb12a429918bb90027

SHA 256 checksum:

c2f1d5baa06bef727d7fc401deecd194ab7cf4d48225f4f02f27e64e9d4d5cc1

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相关链接: