RubyGems Navigation menu

aws-crt 0.1.5-x86_64-linux

AWS SDK for Ruby - Common Run Time

版本列表:

 1. 0.1.5 - May 19, 2022 arm64-darwin (386.0 KB)
 2. 0.1.5 - April 05, 2022 (47.0 MB)
 3. 0.1.5 - April 05, 2022 x86_64-linux (4.6 MB)
 4. 0.1.5 - April 05, 2022 x86_64-darwin (396.0 KB)
 5. 0.1.5 - April 05, 2022 x64-mingw32 (369.0 KB)
显示所有 (29 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

 • ffi >= 0
 • Development 依赖关系 (1):

 • rspec >= 0
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  2b2db6f0bb0b16f5a3d44b149de205a8d9497c0b2cdc1f7b29fa5b4094a8a264

  下载总次数 38,394

  这个版本 10,830

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 2.5

  相关链接: