RubyGems Navigation menu

aws-sdk-kms 1.34.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.43.0 - March 10, 2021 (85.0 KB)
  2. 1.42.0 - February 02, 2021 (80.0 KB)
  3. 1.41.0 - January 11, 2021 (80.0 KB)
  4. 1.40.0 - December 17, 2020 (79.5 KB)
  5. 1.39.0 - September 30, 2020 (77.0 KB)
  6. 1.34.0 - June 10, 2020 (77.0 KB) 已废弃
显示所有 (58 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

ed13dbd3b4340355577b836fcb128e068a2bf4161c9c355093afc5aca3b743ca

下载总次数 184,399,807

这个版本 153,300

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: