RubyGems Navigation menu

aws-sdk-mediaconvert 1.52.0

Official AWS Ruby gem for AWS Elemental MediaConvert (MediaConvert). This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.67.0 - May 10, 2021 (397.5 KB)
 2. 1.66.0 - April 26, 2021 (391.0 KB)
 3. 1.65.0 - April 01, 2021 (388.5 KB)
 4. 1.64.0 - March 10, 2021 (381.0 KB)
 5. 1.63.0 - February 09, 2021 (375.5 KB)
 6. 1.52.0 - June 18, 2020 (343.5 KB)
显示所有 (69 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3, >= 3.99.0
 • aws-sigv4 ~> 1.1
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  ad369bf3e6805acf996c7d6bcafb45e5c05f65511cda8dd655d5a4cf22b3df00

  下载总次数 40,220,426

  这个版本 142,732

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: