RubyGems Navigation menu

aws-sdk-mediaconvert 1.58.0

Official AWS Ruby gem for AWS Elemental MediaConvert (MediaConvert). This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.65.0 - April 01, 2021 (388.5 KB)
 2. 1.64.0 - March 10, 2021 (381.0 KB)
 3. 1.63.0 - February 09, 2021 (375.5 KB)
 4. 1.62.0 - February 02, 2021 (375.5 KB)
 5. 1.61.0 - January 07, 2021 (375.5 KB)
 6. 1.58.0 - October 05, 2020 (365.0 KB)
显示所有 (67 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3, >= 3.109.0
 • aws-sigv4 ~> 1.1
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  229cc38f10448f177b589596cbdb9f170b5ba758565119cb404de72b8e102339

  下载总次数 39,251,294

  这个版本 1,134,261

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: