RubyGems Navigation menu

backup 2.4.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 5.0.0.beta.2 - August 27, 2017 (81.5 KB)
  2. 5.0.0.beta.1 - May 13, 2017 (81.5 KB)
  3. 4.4.1 - March 10, 2018 (81.5 KB)
  4. 4.4.0 - November 05, 2016 (81.5 KB)
  5. 4.3.0 - July 03, 2016 (81.5 KB)
  6. 2.4.2 - October 19, 2010 (29.5 KB) 已废弃
显示所有 (118 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Michael van Rooijen

SHA 256 checksum:

cd3405248284379b1d05c95df0e1cdaf0ea928aa33748d0e5c19861c0f18e766

下载总次数 811,947

这个版本 205

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: