RubyGems Navigation menu

ballast 1.2.0

A collection of base utilities for Ruby on Rails.

版本列表:

  1. 2.2.5 - June 18, 2018 (117.0 KB)
  2. 2.2.4 - March 29, 2016 (108.0 KB)
  3. 2.2.3 - March 09, 2016 (107.5 KB)
  4. 2.2.2 - February 08, 2015 (107.5 KB)
  5. 2.2.1 - February 08, 2015 (107.5 KB)
  6. 1.2.0 - December 25, 2013 (90.5 KB)
显示所有 (30 个版本)

所有者:

作者:

  • Shogun

SHA 256 checksum:

5820dfe42bc36275523db2260d42f09688b2d45d9d06bd079b7adcd5722cf712

下载总次数 47,332

这个版本 1,833

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

相关链接: