RubyGems Navigation menu

bbcloud 0.11.2

Scripts to interact with the Brightbox cloud API

版本列表:

  1. 0.13.0 - September 21, 2011 (240.0 KB)
  2. 0.12.0 - July 04, 2011 (240.0 KB)
  3. 0.11.2 - March 02, 2011 (38.0 KB)
  4. 0.11.1 - March 02, 2011 (38.0 KB)
  5. 0.11.0 - March 02, 2011 (38.0 KB)
显示所有 (14 个版本)

所有者:

作者:

  • John Leach

SHA 256 checksum:

2a4a2f5ea78e52ea09b9df95e9b82f21675d70f0a0727863a9a8e9a30e9e4da0

下载总次数 42,768

这个版本 2,944

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: