RubyGems Navigation menu

bitly 1.0.1

Use the bit.ly API to shorten or expand URLs

版本列表:

  1. 1.1.2 - August 19, 2018 (26.0 KB)
  2. 1.1.1 - November 23, 2017 (26.0 KB)
  3. 1.1.0 - February 25, 2017 (25.5 KB)
  4. 1.0.2 - November 03, 2016 (25.5 KB)
  5. 1.0.1 - November 03, 2016 (25.5 KB)
显示所有 (29 个版本)

所有者:

作者:

  • Phil Nash

SHA 256 checksum:

1d58c1f32757c919affb36666dc0c21b9156c24bfd262021e72821822b81db1f

下载总次数 2,311,621

这个版本 596

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: >= 1.2

相关链接: