RubyGems Navigation menu

boourns-memcached 1.4.6

An interface to the libmemcached C client.

版本列表:

  1. 1.4.6 - November 02, 2012 (6.1 MB)

Development 依赖关系 (4):

所有者:

作者:

  • Evan Weaver

SHA 256 checksum:

a87d0d7811eb393c9b25861dc6a4716d07008b522fdb968e1f36161a209d65c8

下载总次数 3,600

这个版本 3,600

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: >= 1.2

相关链接: