RubyGems Navigation menu

bson 1.6.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 4.7.0 - December 13, 2019 java (93.0 KB)
  2. 4.7.0 - December 13, 2019 (97.0 KB)
  3. 4.6.0 - October 30, 2019 java (90.5 KB)
  4. 4.6.0 - October 30, 2019 (94.0 KB)
  5. 4.5.0 - May 23, 2019 java (86.0 KB)
  6. 1.6.3 - June 06, 2012 (28.5 KB) 已废弃
显示所有 (233 个版本)

所有者:

作者:

  • Jim Menard, Mike Dirolf, Kyle Banker

SHA 256 checksum:

8f11f50e7dd6bb0806d3b44e97515d720de6fafed485b34f5a4e61990e2e33e6

下载总次数 37,971,611

这个版本 1,165

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: