RubyGems Navigation menu

bundler 0.3.0

An easy way to vendor gem dependencies

版本列表:

  1. 2.1.4 - January 05, 2020 (387.5 KB)
  2. 2.1.3 - January 02, 2020 (387.5 KB)
  3. 2.1.2 - December 20, 2019 (387.5 KB)
  4. 2.1.1 - December 18, 2019 (387.5 KB)
  5. 2.1.0 - December 15, 2019 (387.0 KB)
  6. 0.3.0 - August 04, 2009 (13.0 KB)
显示所有 (292 个版本)

所有者:

作者:

  • Yehuda Katz

SHA 256 checksum:

c90db69e215d0caa267149111284bb35558cf9640bfa03c73317218397df2363

下载总次数 418,988,603

这个版本 3,890

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: