RubyGems Navigation menu

bunny-ext 0.6.2

Reliable socket timeouts for the Bunny amqp gem

版本列表:

  1. 0.6.6 - June 10, 2011 (6.0 KB)
  2. 0.6.5 - December 10, 2010 (6.0 KB)
  3. 0.6.4 - December 09, 2010 (6.0 KB)
  4. 0.6.3 - December 06, 2010 (6.0 KB)
  5. 0.6.2 - November 30, 2010 (6.0 KB)
显示所有 (7 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Stefan Kaes, Pascal Friederich

SHA 256 checksum:

633f12d8805ede36c6a519ba3f0a33dfccf15ed4cd7c2f64b70905bcada5ac21

下载总次数 18,180

这个版本 2,858

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: