RubyGems Navigation menu

bunny 0.0.8

Another synchronous Ruby AMQP client

版本列表:

  1. 2.14.3 - September 29, 2019 (201.5 KB)
  2. 2.14.2 - April 24, 2019 (201.5 KB)
  3. 2.14.1 - February 26, 2019 (201.5 KB)
  4. 2.13.0 - December 25, 2018 (200.0 KB)
  5. 2.12.1 - December 03, 2018 (200.0 KB)
  6. 0.0.8 - July 25, 2009 (44.5 KB)
显示所有 (156 个版本)

所有者:

作者:

  • Chris Duncan

SHA 256 checksum:

175b17ce1ad248413414f6fc99e50ece752b7c18acae50a50537258a394caf1d

下载总次数 22,269,304

这个版本 3,125

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: