RubyGems Navigation menu

bunny 0.0.9

Another synchronous Ruby AMQP client

版本列表:

  1. 2.14.2 - April 24, 2019 (201.5 KB)
  2. 2.14.1 - February 26, 2019 (201.5 KB)
  3. 2.13.0 - December 25, 2018 (200.0 KB)
  4. 2.12.1 - December 03, 2018 (200.0 KB)
  5. 2.12.0 - September 22, 2018 (199.5 KB)
  6. 0.0.9 - July 25, 2009 (45.0 KB)
显示所有 (155 个版本)

所有者:

作者:

  • Chris Duncan

SHA 256 checksum:

9d8a19631f3e595ae2b27b7c92a0bd6498e080dbc0463fb1ec05b04562f3c9f2

下载总次数 21,243,491

这个版本 3,050

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: