RubyGems Navigation menu

bunny 0.6.3.rc2

Another synchronous Ruby AMQP client

版本列表:

  1. 2.17.0 - September 11, 2020 (203.0 KB)
  2. 2.16.1 - August 14, 2020 (202.5 KB)
  3. 2.15.0 - April 08, 2020 (202.0 KB)
  4. 2.14.4 - February 11, 2020 (202.0 KB)
  5. 2.14.3 - September 29, 2019 (201.5 KB)
  6. 0.6.3.rc2 - July 01, 2011 (31.5 KB)
显示所有 (161 个版本)

所有者:

作者:

  • Chris Duncan

SHA 256 checksum:

89d9cc58a1ca87f26b30579bd546e5467170b7ae8854dff4f4a9a968acf72cc6

下载总次数 27,792,618

这个版本 1,713

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: