RubyGems Navigation menu

bunny 2.2.2

Easy to use, feature complete Ruby client for RabbitMQ 3.3 and later versions.

版本列表:

  1. 2.20.3 - January 26, 2023 (57.0 KB)
  2. 2.20.2 - January 12, 2023 (57.0 KB)
  3. 2.20.1 - December 19, 2022 (57.0 KB)
  4. 2.20.0 - December 16, 2022 (57.0 KB)
  5. 2.19.0 - June 25, 2021 (158.5 KB)
  6. 2.2.2 - December 17, 2015 (180.0 KB)
显示所有 (167 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

amq-protocol >= 2.0.1

所有者:

作者:

  • Chris Duncan, Eric Lindvall, Jakub Stastny aka botanicus, Michael S. Klishin, Stefan Kaes

SHA 256 checksum:

36a2b307dcc7f271e9027cb8dde5827b7e02c6a8e4694c0e693b746e4d171a9b

下载总次数 43,942,272

这个版本 839,808

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.0

相关链接: