RubyGems Navigation menu

cairo-gobject 3.1.4-x86-mingw32

Ruby/CairoGObject is a Ruby binding of cairo-gobject.

版本列表:

  1. 3.4.1 - October 16, 2019 (19.5 KB)
  2. 3.4.0 - October 10, 2019 (19.5 KB)
  3. 3.3.9 - October 10, 2019 (19.5 KB)
  4. 3.3.8 - September 09, 2019 (19.5 KB)
  5. 3.3.7 - August 16, 2019 (19.0 KB)
  6. 3.1.4 - May 30, 2017 x86-mingw32 (18.0 KB)
显示所有 (138 个版本)

所有者:

作者:

  • The Ruby-GNOME2 Project Team

SHA 256 checksum:

6b751f55f7b62d9d27933c51c4eb947ad01ac684429ab7e3112d6c90c52b0b62

下载总次数 285,793

这个版本 526

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

LGPL-2.1+

需要的 Ruby 版本: < 2.5, >= 2.1

相关链接: