RubyGems Navigation menu

cairo-gobject 3.2.1

Ruby/CairoGObject is a Ruby binding of cairo-gobject.

版本列表:

  1. 3.4.1 - October 16, 2019 (19.5 KB)
  2. 3.4.0 - October 10, 2019 (19.5 KB)
  3. 3.3.9 - October 10, 2019 (19.5 KB)
  4. 3.3.8 - September 09, 2019 (19.5 KB)
  5. 3.3.7 - August 16, 2019 (19.0 KB)
  6. 3.2.1 - November 19, 2017 (10.0 KB)
显示所有 (138 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • The Ruby-GNOME2 Project Team

SHA 256 checksum:

36c8e4d9983f7e2544d20152747e8508b2ef5e3789320596c737c5a4a9894776

下载总次数 252,673

这个版本 33,917

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

LGPL-2.1+

需要的 Ruby 版本: >= 2.1.0

相关链接: