RubyGems Navigation menu

cairo-gobject 3.2.4

Ruby/CairoGObject is a Ruby binding of cairo-gobject.

版本列表:

  1. 3.3.7 - August 16, 2019 (19.0 KB)
  2. 3.3.6 - March 21, 2019 (19.0 KB)
  3. 3.3.5 - March 09, 2019 (19.0 KB)
  4. 3.3.4 - March 09, 2019 (19.0 KB)
  5. 3.3.3 - March 09, 2019 (19.0 KB)
  6. 3.2.4 - April 09, 2018 (10.0 KB)
显示所有 (134 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • The Ruby-GNOME2 Project Team

SHA 256 checksum:

d15155d5255c8c4e239732b051adc3ff9958d83e502e27eca7abe69be13990e1

下载总次数 233,840

这个版本 1,654

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

LGPL-2.1+

需要的 Ruby 版本: >= 2.1.0

相关链接: